A study by Aistila Oy våren 2020 undersökte vitamin- och mineralinnehållet i Siemennäkkileivät i produktfamiljen Siemenrapeat. Prover av de undersökta produkterna samlades in från två olika partier och de lämnades till Eurofins Scientific Finlands laboratorium för en vitamin- och mineralanalys.

Det analyserade innehållet av vitaminer och mineraler undersöktes för att hitta ett genomsnitt av de undersökta föreningarna, och innehållet jämfördes med dagliga referensintag för varje förening.
På så sätt kunde det fastställas om produkterna innehåller en betydande mängd näringsämnen som skulle tillåta användningen av näringspåståenden och hälsopåståenden. Resultaten för Havre & Chiafrönknäcke är baserade på en studie från Aistila 2018.

Vad är ett näringspåstående?

Näringspåstående hänvisar till ett påstående om nyttigt näringsinnehåll i mat, såsom ”källa till magnesium” och ”högt magnesiuminnehåll”.

För att använda ett näringspåstående måste produkten i fråga innehålla en betydande mängd av det undersökta näringsämnet.

Vad är ett hälsopåstående?

Hälsopåstående syftar på ett påstående om kopplingen mellan mat och hälsa, såsom ”Magnesium bidrar till normal muskelfunktion”.

Ett påstående får endast göras för ett livsmedel som är en källa till [VITAMINER] åtminstone i enlighet med påståendet[NAMN KÄLLA TILL NAMNET PÅ VITAMIN] som anges i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

Det rekommenderas att frön av oljeväxter konsumeras med måtta med maximalt 30 gram per dag från olika växter. En lämplig mängd för ett barn i förskoleåldern är hälften av en vuxens intag, det vill säga 15 gram.

Källa: Livsmedelsverket

ANALYSERADE FRÖCRISPIES-PRODUKTER

Analysen av Siemennäkkileipä som tillhör produktfamiljen Siemenrapeat fokuserade på analysen av tre vitaminer och sex mineraler. Nedan får du veta mer om hälsopåståenden som är förknippade med varje vitamin och mineral.

paketfoto med värden 90 % fosfor, 75 % magnesium och 36 % järn av dagligt intag
paketfoto med värden 77 % fosfor, 65 % magnesium och 31 % tiamin av dagligt intag

TIAMINE (B1)

Tiamin bidrar bland annat till

 • normal energy metabolism
 • normala funktioner i nervsystemet 
 • normala psykologiska funktioner
 • normal hjärtfunktion.

FOLAT (B9)

Bland annat bidrar folat till

 • normala psykologiska funktioner
 • immunförsvarets normala funktion 
 • tillväxt av vävnader under graviditeten.

NIACIN (B3)

Bland annat bidrar niacin till

 • normal energiomsättning
 • normala funktioner i nervsystemet
 • bibehålla normala slemhinnor
 • bibehålla normal hud.

 

FOSFOR

Bland annat bidrar fosfor till

 • normal energiomsättning
 • normal cellmembranfunktion
 • bibehålla benhälsan
 • bibehålla tandhälsan.

MAGNESIUM

Magnesium bidrar bland annat till

 • normal energiomsättning
 • normal muskelfunktion
 • bibehålla benhälsan
 • normala psykologiska funktioner.

KALIUM

Kalium bidrar till

 • normala funktioner i nervsystemet
 • normal muskelfunktion
 • bibehålla normalt blodtryck.

JÄRN

Järn bidrar bland annat till

 • Järn bidrar bland annat till
 • normal energiomsättning
 • normal syretransport i kroppen
 • bildandet av röda blodkroppar och hemoglobin.

ZINK

Zink bidrar bland annat till

 • normal kolhydratmetabolism
 • normal kognitiv aktivitet
 • normal fertilitet och reproduktion
 • upprätthålla immunförsvaret.

SELEN

Selen bidrar till

 • bibehålla friskt hår
 • bibehålla friska naglar
 • normal spermiebildning.

 

MANGAN

Mangan bidrar till

 • bibehålla benhälsan.

 

VISSTE DU?

En livsmedelsartikel som innehåller minst 15 % av det dagliga referensintaget av ett specifikt vitamin eller mineral kan kallas en källa till detta vitamin eller mineral.

På samma sätt kan näringspåståendet ”high in” användas om 100 gram av produkten innehåller 30 % av det dagliga referensintaget av näringsämnet i fråga.

Tiesitkö tätä?

Öljykasvien siemeniä suositellaan nautittavaksi kohtuudella, enintään 30 grammaa päivässä ja lajeja vaihdellen. Leikki-ikäiselle lapselle sopiva määrä on puolet aikuisen annoksesta eli 15 grammaa.

Lähde: Ruokavirasto